بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاه فنی و حرفه ای صفحه اصلی

آخرین اخبار

زمان بندی بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی

زمان بندی بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی

شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 483

دانشگاه فنی و حرفه ای بخش دانشجویان

آئین نامه بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی هنری

آئین نامه بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی هنری

دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 538

دانشگاه فنی و حرفه ای بخش دانشجویان

شرایط شرکت در جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره

یکشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 461

کليه دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی پيوسته و ناپيوسته )روزانه و شبانه( با رعایت موارد زیر می توانند در این جشنواره شرکت نمایند: